Agama Islam

Teguran dari Allah Swt. melalui al-Qur’ãn

Pada suatu hari Rasulullah saw. membaca al-Qur’?n dan menyampaikan dakwahnya
dengan wajah berseri-seri. Tiba-tiba datang seorang buta yang bernama Abdullah bin
Suraikh bin Malik bin Rabi’ah Al-Fihri. Ia hendak bertemu Nabi dan benar-benar
ingin mendapatkan penjelasan tentang Islam langsung dari Nabi. Tetapi Nabi tidak
menghiraukannya, ia berharap dengan memperhatikan, pembesar Quraisy ini akan
masuk Islam sehingga Islam makin kuat. Sementara si buta ini tidak banyak membawa
pengaruh kepada kemajuan Islam sehingga dihiraukan oleh Nabi.
Dengan adanya peristiwa tersebut, Allah Swt. menurunkan ayat Q.S. ‘Abasa/80:
1-11 sebagai berikut: Dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling, karena
seorang buta telah datang kepadanya (Abdullah bin Ummi Maktum). Dan tahukah
engkau (Muhammad) barangkali dia ingin menyucikan dirinya (dari dosa), atau
dia (ingin) mendapatkan pengajaran, yang memberi manfaat kepadanya? Adapun
orang yang merasa dirinya serbacukup (pembesar-pembesar Quraisy), engkau
(Muhammad) memberi perhatian kepadanya, padahal tidak ada (cela) atasmu kalau
dia tidak menyucikan diri (beriman). Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), sedang dia takut (kepada Allah), engkau
(Muhammad) malah mengabaikannya. Sekali-kali jangan (begitu)! Sungguh, (ajaranajaran
Allah) itu suatu peringatan.”
Ayat tersebut sebagai teguran Allah Swt. kepada Nabi Muhammad saw. Sejak itu
Nabi selalu berseri-seri menghormati siapa saja yang datang dan meminta penjelasan.
(Diambil dari 365 Kisah Teladan Islam satu kisah selama setahun, Ariany Syurfah)

Baca juga :  Syah Waliyullah
Tags

Artikel Penting :

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close