Agama Islam

Kisah Perang Hunain

Meskipun Mekah telah ditaklukkan, tidak semua suku Arab bersedia
tunduk pada Nabi Muhammad saw. Ada dua suku yang masih melakukan
perlawanan terhadap Nabi Muhammad saw., yaitu Bani ¢aqif di °aif
dan Bani Hawazin di antara Mekah dan °aif. Kedua suku ini berkomplot
melawan Nabi Muhammad saw. dengan alasan menuntut balas atas
berhala-berhala mereka (yang ada di Ka’bah) yang dihancurkan oleh
tentara Islam ketika penaklukan Mekah.
Dengan kekuatan 12.000 pasukan di bawah pimpinan Nabi Muhammad
saw., tentara Islam berangkat menuju Hunain. Dalam waktu singkat Nabi
dan pasukannya dapat menumpas pasukan musuh. Dengan takluknya Bani
¢aqif dan Bani Hawazin, seluruh jazirah Arab di bawah kekuasaan Nabi
Muhammad saw. images (3)

Baca juga :  Pengertian Kitab dan ?u?uf
Tags

Artikel Penting :

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close