Agama Islam

Islam Masa Modern (1800 – sekarang)

Islam pada periode ini
dikenal dengan era kebangkitan
umat Islam. Kebangkitan umat
Islam disebabkan oleh adanya
benturan antara kekuatan
Islam dengan kekuatan Eropa. copy-of-pejuang-islam
Benturan itu menyadarkan umat
Islam bahwa sudah cukup jauh
tertinggal dengan Eropa. Hal ini
dirasakan sekali oleh Kerajaan
Turki Usmani yang langsung
menghadapi kekuatan Eropa
yang pertama kali. Kesadaran tersebut membuat penguasa dan pejuang-pejuang
Turki tergugah untuk belajar dari Eropa. Guna pemulihan kembali kekuatan Islam,
Kerajaan Turki mengadakan suatu gerakan pembaharuan dengan mengevaluasi
yang menjadi penyebab mundurnya Islam dan mencari ide-ide pembaharuan dan
ilmu pengetahuan dari Barat.
Benih pembaharuan dunia Islam sesungguhnya telah muncul sekitar abad XIII
M. ketika dunia Islam mengalami kemunduran di berbagai bidang. Saat itu pula
lahirlah Taqiyudin Ibnu Taimiyah, seorang muslim yang sangat peduli terhadap
nasib umat Islam dengan mendapat dukungan muridnya Ibnu Qoyyim al Jauziyah
(691?751). Mereka ingin mengembalikan pemahaman keagamaan umat Islam
kepada pemahaman dan pengamalan Rasulullah saw.
Gerakan salaf ini kemudian menjadi ciri gerakan pembaharuan dalam dunia
Islam yang mempunyai ciri sebagai berikut.
1. Memberi ruang dan peluang ijtihad di dalam berbagai kajian keagamaan yang
berkaitan dengan muamalah duniawiyah.
2. Tidak terikat secara mutlak dengan pendapat ulama-ulama terdahulu.
3. Memerangi orang-orang yang menyimpang dari aqidah kaum salaf seperti
kemusyrikan, khurafat, bid’ah, taqlid, dan tawasul.
4. Kembali kepada al-Qur’?n dan As-Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam.

Baca juga :  Pergerakan Sarekat Islam untuk Indonesia

Secara garis besar isi pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qoyyim antara lain
mengadakan pembaharuan dalam bidang agama, sosial, dan ekonomi, memberantas
takhayul dan bid’ah yang masuk ke dalam ajaran Islam, menghilangkan paham fatalisme yang terdapat di kalangan umat Islam, menghilangkan paham salah
yang dibawa oleh tarekat tasawuf, meningkatkan mutu pendidikan dan membela
umat Islam terhadap permainan politik negara Barat.
Selanjutnya, ide-ide cemerlang Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qoyyim dan yang
lainnya dilanjutkan oleh tokoh-tokoh muda yang lahir pada abad ke-18. Mereka
meyakini bahwa umat Islam sudah tertinggal jauh dibandingkan dunia Barat. Umat
Islam masih berkutat pada hal-hal yang tidak rasional seperti bid’ah, khur?fat, dan
tahayyul. Satu-satunya jalan umat Islam harus bangkit dari kebodohan itu. Maka,
lahirlah tokoh-tokoh pembaharu Islam.

Tags

Artikel Penting :

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close