Agama Islam

Cara Perawatan Jenazah

Apabila seseorang telah dinyatakan
positif meninggal dunia, ada beberapa
hal yang harus disegerakan dalam
pengurusan jenazah oleh keluarganya,
yaitu: memandikan, mengafani,
menyalati dan menguburnya. Namun,
sebelum mayat itu dimandikan, ada
beberapa hal yang harus diperhatikan
terhadap kondisi jenazah, yaitu seperti
berikut.
1. Pejamkanlah matanya dan mohonkanlah
ampun kepada Allah Swt.
atas segala dosanya.
2. Tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak
kelihatan auratnya.
3. Ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang.
4. Bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya tidak dilarang mencium si mayat.
B. Memandikan Jenazah
1. Syarat-syarat wajib memandikan jenazah
a. Jenazah itu orang Islam. Apa pun aliran, mazhab, ras, suku, dan profesinya.
b. Didapati tubuhnya walaupun sedikit.
c. Bukan mati syahid (mati dalam peperangan untuk membela agama Islam
seperti yang terjadi pada masa Nabi Muhammad saw.).
2. Yang berhak memandikan jenazah
a. Apabila jenazah itu laki-laki, yang memandikannya hendaklah laki-laki
pula. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki, kecuali istri
dan mahram-nya.
b. Apabila jenazah itu perempuan, hendaklah dimandikan oleh perempuan
pula, laki-laki tidak boleh memandikan kecuali suami atau mahram-nya.
c. Apabila jenazah itu seorang istri, sementara suami dan mahram-nya ada semua, suami lebih berhak untuk memandikan istrinya.
d. Apabila jenazah itu seorang suami, sementara istri dan mahram-nya ada
semua, istri lebih berhak untuk memandikan suaminya.

Baca juga :  Cara Gerakan Lempar lembing

Kalau mayat anak laki-laki
masih kecil, perempuan boleh
memandikannya. Begitu juga kalau
mayat anak perempuan masih kecil,
laki-laki boleh memandikannya.
Berikut ini tata cara memandikan
jenazah.
a. Di tempat tertutup agar yang
melihat hanya orang-orang yang
memandikan dan yang mengurusnya
saja.
b. Mayat diletakkan di tempat
yang tinggi seperti dipan.
c. Dipakaikan kain basahan seperti sarung agar auratnya tidak terbuka.
d. Mayat didudukkan atau disandarkan pada sesuatu, lantas disapu perutnya
sambil ditekan pelan-pelan agar semua kotorannya keluar, lantas dibersihkan
dengan tangan kirinya, dianjurkan mengenakan sarung tangan. Dalam hal
ini boleh memakai wangi-wangian agar tidak terganggu bau kotoran si
mayat.
e. Setelah itu hendaklah mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut
dan gigi si mayat.
f. Membersihkan semua kotoran
dan najis.
g. Mewudhukan, setelah itu
membasuh seluruh badannya.
h. Disunahkan membasuh tiga
sampai lima kali.
Air untuk memandikan mayat
sebaiknya dingin. Kecuali udara
sangat dingin atau terdapat kotoran
yang sulit dihilangkan, boleh
menggunakan air hangat.
Aktivitas Siswa:
1. Cermati tata cara memandikan jenazah, baik jenazah laki-laki maupun perempuan!
2. cari hadis-hadis terkait tentang tata cara memandikan jenazah!
C. Mengafani Jenazah
Pembelian kain kafan diambilkan dari uang si mayat sendiri. Apabila tidak
ada, orang yang selama ini menghidupinya yang membelikan kain kafan. Jika ia
tidak mampu, boleh diambilkan dari uang kas masjid, atau kas RT/RW, atau yang
lainnya secara sah. Apabila tidak ada sama sekali, wajib atas orang muslim yang
mampu untuk membiayainya.
Kain kafan paling tidak satu lapis. Sebaiknya tiga lapis bagi mayat laki-laki
dan lima lapis bagi mayat perempuan. Setiap satu lapis di antaranya merupakan
kain basahan. Abu Salamah ra. menceritakan, bahwa ia pernah bertanya kepada
‘Aisyah ra. “Berapa lapiskah kain kafan Rasulullah saw.?” “Tiga lapis kain
putih,” jawab Aisyah. (HR. Muslim).
Cara membungkusnya adalah
hamparkan kain kafan helai demi helai
dengan menaburkan kapur barus pada
tiap lapisnya. Kemudian, si mayat
diletakkan di atasnya. Kedua tangannya
dilipat di atas dada dengan tangan
kanan di atas tangan kiri. Mengafaninya
pun tidak boleh asal-asalan. “Apabila
kalian mengafani mayat saudara
kalian, kafanilah sebaik-baiknya.”
(HR. Muslim dari Jabir Abdullah ra.) clip_image002_thumb[2]

Baca juga :  Pentingnya Hormat pada Guru dan Orang tua (2)

Tags

Artikel Penting :

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close